Voor oprecht advies
in erfrecht!

Aandacht & Zorg
voor uw laatste zaken

ErfrechtMeesters - Ervaringen van klanten

Veel gestelde vragen

Alle testamenten die in Nederland zijn opgemaakt bij de notaris, worden ingeschreven in het Centraal Testamenten Register (CTR). U kunt er via het CTR achter komen of er een testament is opgesteld en bij welke notaris.

Indien er geen testament is opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn van de overledene. De wet zegt dat de volgende groepen erfgenaam zijn indien er geen testament is opgesteld:

1. De echtgenoot en de kinderen (of de afstammelingen daarvan)
2. De ouders en (half)broers of (half)zussen (of de afstammelingen daarvan)
3. De grootouders (of hun afstammelingen)
4. De overgrootouders (of hun afstammelingen)

Lukt het niet om familie op te sporen? Of meldt niemand zich? Dan bewaart de staat de nalatenschap 20 jaar. Daarna gaat de nalatenschap naar de staat.

Als iemand geen testament heeft, bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn en welk deel ze krijgen. De wet kent vier groepen wettelijke erfgenamen:

1. De echtgenoot en de kinderen (of de afstammelingen daarvan)
2. De ouders en (half)broers of (half)zussen (of de afstammelingen daarvan)
3. De grootouders (of hun afstammelingen)
4. De overgrootouders (of hun afstammelingen)

Lukt het niet om familie op te sporen? Of meldt niemand zich? Dan bewaart de staat de nalatenschap 20 jaar. Daarna gaat de nalatenschap naar de staat. Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Met een testament kunt u daar van afwijken.

Een testament kan gebruik worden om aan te geven wie er wel of juist geen erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap afgewikkeld moet worden. Iedereen van zestien jaar of ouder kan een testament opstellen. Een testament is een hoogstpersoonlijke eenzijdige rechtshandeling. Dit houdt in dat iemand slechts voor zichzelf een testament kan opmaken.

Een codicil is een zelfgeschreven document, waarin u uw wensen kunt vastleggen met betrekking tot uw begrafenis of crematie of wie bepaalde sieraden, meubelstukken en kleding krijgt. Het moet aan een drietal eisen voldoen. Het moet zelf (hand)geschreven zijn, het moet voorzien zijn van de datum waarop het stuk geschreven is, en uw handtekening moet eronder staan.

Een legaat is een making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten.

Een testament blijft altijd geldig.

In uw testament of bij de schenking kunt u een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. Deze clausule zorgt ervoor dat alles wat uw kind van u krijgt als erfenis of schenking privévermogen van uw kind blijft en niet gedeeld hoeft te worden bij bijv. echtscheiding.

Als u samenwoont met uw partner bent u niet automatisch erfgenaam van elkaar. Als u wel elkaars erfgenaam wilt zijn, moet u allebei een testament maken.

De tarieven voor de schenkbelasting staan op de site van de belastingdienst. De tarieven voor de erfbelasting staan eveneens op de site van de belastingdienst.

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een derde zijn. De rechten en de plichten van de executeur staan in een testament.

Bent u erfgenaam in een nalatenschap met schulden of twijfelt u daarover? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Het afwikkelen van negatieve nalatenschappen vraagt namelijk om de juiste aanpak. De regels zijn ingewikkeld en te allen tijde moet voorkomen worden dat u als erfgenaam voor de schulden aansprakelijk wordt gesteld. Snel en adequaat handelen voorkomt groot nadeel en bespaart u uiteindelijk veel kosten.

Als een familielid of geliefde overlijdt, komt er veel op u af. Van het regelen van bankzaken tot het leeghalen van de woning. U dient contact te zoeken met diverse instanties, en ook de belastingzaken vragen om een juiste aanpak. De afwikkeling van een nalatenschap is over het algemeen een complex proces. Begeleiding bij of het helemaal uit handen nemen hiervan kan een grote opluchting zijn. We hebben ruime ervaring met de afhandeling van nalatenschappen. Zowel voor vragen en het opmaken van een verklaring van erfrecht, als de gehele afwikkeling ervan kunt u bij ons terecht.

Bij het verdelen van de erfenis kunnen spanningen en zelfs ruzies ontstaan. Zeker wanneer er sprake is van vermogen. Ook echtscheidingen en nieuwe huwelijken in de familie hebben invloed op de afwikkeling. Tussenkomst van een professional biedt uitkomst. Wij hebben ruime ervaring in mediation. Lukt dat niet en is de weg naar de rechter nog de enige mogelijkheid om tot een oplossing te komen dan gaan wij dat als specialist zeker niet uit de weg.

Als erfgenamen besluiten de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, dan zal de nalatenschap formeel afgewikkeld moeten worden. Deze formele afwikkeling wordt “vereffening” genoemd.

Neem contact met ons op

Westvest 149
2611AZ Delft

015-20 30 005
info@erfrechtmeesters.nl

Postbus 1041
2600BA Delft

Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden | Copyright © 2023 Erfrechtmeesters | Design door Roestig Blond