Vader en moeder zijn ruim 10 jaar gescheiden. Uit hun huwelijk is een zoon en een dochter geboren. Moeder komt te overlijden en heeft bij testament een executeur benoemd. Gelukkig, denken de kinderen, is er iemand die alles kan regelen. Al gauw blijkt echter dat de executeur niet zo blij is met zijn taak, want moeder heeft nog meer in het testament opgenomen. Moeder heeft namelijk haar zoon onterfd en alles gaat naar dochter. Aan de executeur nu om met deze delicate kwestie om te gaan. Zoon en dochter hadden geen enkele weet van deze onterving, althans dat zeggen zij en zijn zeer verbaasd over deze beslissing van moeder. Een erflater (moeder in dit geval), heeft vaak geen benul wat hij met zo’n ingrijpende maatregel teweeg brengt. De relatie tussen broers en zussen door een onterving blijvend beschadigd, terwijl dat vóór de dood van erflater vaak niet het geval was. Als u zulk een ingrijpende beslissing wilt nemen, praat daar dan van te voren met uw kinderen over. In ieder geval zullen zij het dan beter begrijpen.