We zijn verhuisd!

ErfrechtMeesters groeit en daar past een nieuw kantoor goed bij!

Tegenwoordig vindt u ons in het historische pand genaamd Tegelmagazijnen. Op deze mooie plek werken wij met aandacht en zorg verder aan uw zaken.

Wij ontvangen u graag in ons nieuwe kantoor! Goed bereikbaar met openbaar vervoer. Parkeren (betaald) is goed mogelijk in de vele parkeergarages of gewoon op straat.

Verhuisbericht


Onterfde kinderen!

Johan heeft twee zonen waar hij, na zijn scheiding geen contact meer mee heeft. Dit tot zijn grote verdriet, maar uiteindelijk legt hij zich erbij neer en besluit zijn zonen te onterven. Hij wil niks meer met ze te maken hebben en begint een nieuw leven. Hij vindt een lieve vriendin en daar wordt hij gelukkig mee. Ook de kinderen van die vriendin zijn alleraardigst voor hem en zij leven lang en gelukkig. Johan vergeet zo langzaamaan zijn eigen kinderen en denkt er ook niet meer over na. Dat had hij beter wel kunnen doen, want op een gegeven moment komt Johan te overlijden en de vriendin denkt dat ze verzorgd achterblijft. Niets is echter minder waar, want de gehele nalatenschap van Johan gaat naar zijn kleinkinderen. Johan had namelijk vergeten ook de afstammelingen van zijn zonen te onterven. De vriendin waar Johan 27 jaar mee heeft geleefd, heeft het nakijken en krijgt niets. Laat u vooral goed adviseren, zowel voor als na het overlijden van u (uw dierbaren). Bovenstaand probleem had kunnen worden voorkomen als de zaken vooraf goed waren geregeld.


Pijnlijke situatie!

Martin treedt in het huwelijk met Yolanda en zij krijgen een dochter. Martin was al een stuk ouder en komt op een gegeven moment te overlijden. Er is een eigen woning en er is een klein vermogen opgebouwd. Yolanda regelt de uitvaart en maakt de papieren in orde voor de afwikkeling van de nalatenschap en is in de veronderstelling dat alles naar haar en hun dochter gaat. Bij het laten opmaken van een verklaring van erfrecht echter, komt Yolanda erachter dat er nog een erfgenaam blijkt te bestaan. Martin blijkt een zoon te hebben uit een eerdere relatie, waar Yolanda niets vanaf wist. Buiten de pijnlijke situatie voor Yolanda en haar dochter, is de afwikkeling van de nalatenschap ineens een stuk ingewikkelder geworden.


Ondernemers zijn slecht voorbereid op hun overlijden

Uit de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers slecht voorbereid zijn op hun overlijden. Veel ondernemers realiseren zich niet wat de gevolgen zijn als zij komen te overlijden, terwijl de juridische-, fiscale en emotionele gevolgen ontzettend groot kunnen zijn. De meeste bedrijven redden het niet na het overlijden van de ondernemer. Dit wordt deels veroorzaakt door belastingclaims en/of getouwtrek tussen erfgenamen en mogelijke voortzetters. Door stil te staan bij uw overlijden en zaken vooraf goed vast te leggen, kan er veel worden voorkomen. Er kan van alles op u afkomen na overlijden van de ondernemer. Het hangt van uw persoonlijke situatie af welke zaken bij u als ondernemer geregeld moeten worden. Het is zorg dat u zich goed laat adviseren. Neem vandaag nog contact met ons op.


Bezint eer gij onterft!

Vader en moeder zijn ruim 10 jaar gescheiden. Uit hun huwelijk is een zoon en een dochter geboren. Moeder komt te overlijden en heeft bij testament een executeur benoemd. Gelukkig, denken de kinderen, is er iemand die alles kan regelen. Al gauw blijkt echter dat de executeur niet zo blij is met zijn taak, want moeder heeft nog meer in het testament opgenomen. Moeder heeft namelijk haar zoon onterfd en alles gaat naar dochter. Aan de executeur nu om met deze delicate kwestie om te gaan. Zoon en dochter hadden geen enkele weet van deze onterving, althans dat zeggen zij en zijn zeer verbaasd over deze beslissing van moeder. Een erflater (moeder in dit geval), heeft vaak geen benul wat hij met zo’n ingrijpende maatregel teweeg brengt. De relatie tussen broers en zussen door een onterving blijvend beschadigd, terwijl dat vóór de dood van erflater vaak niet het geval was. Als u zulk een ingrijpende beslissing wilt nemen, praat daar dan van te voren met uw kinderen over. In ieder geval zullen zij het dan beter begrijpen.